The Hello Bar is a simple web toolbar that engages users and communicates a call to action.

Friday, December 5, 2008

Menjana daya ingatan visual kanak-kanak

April 2008, Halaman 84-85.

Tn Hj Syahrul Nizam Junaini
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
Universiti Malaysia Sarawak


Semasa dilahirkan ke dunia, kanak-kanak sebenarnya dikurniakan oleh Tuhan dengan kehebatan dan keupayaan mental yang tersendiri. Sejenis ingatan yang sangat berkaitan dengan kanak-kanak dipanggil ingatan bergambar (eidetic memory).

Aktikel ini mengupas bagaimana permainan komputer mampu menjana kehebatan ingatan visual dalam kalangan kanak-kanak.

Daya Ingatan Eiditic

Ingatan bergambar melibatkan keupayaan kanak-kanak mengingati gambar, perlambangan, bentuk, wajah atau rupa sesuatu objek. Kajian menunjukkan bahawa sehingga 50 peratus daripada kanak-kanak mempunyai ingatan bergambar yang kuat. Anda mungkin terkejut apabila anak anda yang berumur 3 tahun, mampu mengingat semula wajah seorang pelakon, muncul semula dalam drama TV yang lain.

Menurut satu kajian klasik oleh dua orang penyelidik, Haber dan Haber (1964), didapati bahawa cuma lebih kurang 2-15 peratus sahaja daripada sampel pelajar aras rendah yang mempunyai ingatan eidetic. Di dalam eksperimen ini satu sampel kumpulan pelajar diminta melihat dan mengamati set gambar dan imej selama 30 saat.

Kemudian gambar tersebut ditutup semula. Selepas itu, mereka diminta menyebut semula satu-persatu gambar yang mereka lihat sebelum itu. Apa yang menakjubkan ialah kumpulan ini berjaya menyebut semula dengan tepat kesemua gambar yang dipaparkan di hadapan mereka tanpa silap! ...

Untuk artikel penuh e-mel syahruln77@gmail.com

1 comment:

syahrulnizam said...

Saya I dari UPM. Saya berminat untuk mendapatkan artikel jurnal yang bertajuk: Menjana Daya Ingatan Visual Kanak-Kanak

Blog Widget by LinkWithin