The Hello Bar is a simple web toolbar that engages users and communicates a call to action.

Friday, December 5, 2008

Komputer dan literasi kanak-kanak prasekolah

Oktober 2007, Halaman 84-85.

Semenjak tahun-tahun kebelakangan, pelbagai reaksi telah diterima tentang adakah ICT mampu meningkatkan kemahiran literasi kanak-kanak untuk boleh menulis dan membaca. Ada pula pendapat yang mempersoalkan penggunaan komputer yang ‘terlalu awal’ diperkenalkan kepada kanak-kanak.


Di Amerika Syarikat (AS), penggunaan komputer dalam kalangan kanak-kanak kecil telah mencetuskan debat yang berterusan dalam kalangan pendidik dan profesional sejak berdekad-dekad lamanya. Kesannya, lebih banyak kerja penyelidikan telah dihasilkan dalam memastikan kanak-kanak benar-benar menerima manfaat daripada penggunaan ICT dalam pembelajaran.


Di negara seperti United Kingdom pula, Strategi Literasi Kebangsaan (National Literacy Strategy) telah diwujudkan oleh pihak kerajaan. Strategi ini menginginkan agar kanak-kanak harus sekurang-kurangnya tahu, faham dan berkebolehan menulis. Hasil idea mereka pula dijelmakan di dalam pelbagai bentuk (genre) seperti tulisan fiksyen dan sajak. Maklumat lanjut boleh didapati di http://www.literacytrust.org.uk/.

Kepentingan Literasi dan Keupayaan Komputer

Jelas bahawa kemahiran asas yang utama yang harus diajar kepada kanak-kanak prasekolah ialah kemahiran literasi. Kemahiran ini memberi penekanan tentang keupayaan kanak-kanak membaca dan menulis. Ia juga melibatkan kemahiran lain yang sangat berkait iaitu mendengar dan bercakap.

Dalam tempoh dari Tahun Satu hingga tahun Enam (7-12 tahun), kanak-kanak didedahkan dengan kemahiran yang lebih rencam berkaitan literasi. Keupayaan mereka diperkembangkan lagi melalui pelbagai aktiviti seperti penulisan kreatif, penceritaan semula serta aktiviti main peranan seperti lakonan.

Oleh itu, penyelidikan dalam bidang berkaitan peranan komputer membantu kanak-kanak mengasah kemahiran literasi kini semakin berkembang. Perisian seperti KidPad sebagai contoh, telah dibangunkan bagi membolehkan mereka bekerjasama menggunakan hiperlinks pada skrin. Kemudian objek yang dilukis memerlukan mereka menceritakan kaitan dan jalan cerita yang mereka hasilkan sendiri.

Perisian yang lebih canggih juga telah dihasilkan bagi membantu kanak-kanak memperkembangkan kemahiran literasi mereka. Perisian lain pula mampu memproses hasil input yang ditaip oleh kanak-kanak pada skrin dan suap balik (feedback) diberikan serta merta. Ia membantu memperbetulkan kesilapan tatabahasa, ejaan dan sebagainya secara interaktif tanpa bantuan ibu bapa atau penjaga.

Kaedah termaju pula menggunakan teknologi realiti maya (VR). Ia membolehkan kanak-kanak membina jalan cerita mereka sendiri melalui interaksi dengan objek yang disediakan pada persekitaran maya.

Beberapa hasil penyelidikan awal nampaknya menyokong penggunaan komputer dalam perkembangan literasi kanak-kanak. Kebanyakan para penyelidik mengaku bahawa keupayaan kanak-kanak menulis boleh diperkembangkan lagi melalui teknologi ini.

Cuma mungkin perkara yang merisaukan mereka ialah bahawa sebilangan kanak-kanak yang tidak berapa cekap menaip dengan papan kekunci akan tertinggal berbanding rakan yang lain. Padahal mereka sebenarnya mempunyai idea tulisan yang baik. ...

Untuk artikel lengkap emel syahruln77@gmail.com

Kredit kulit

No comments:

Blog Widget by LinkWithin