The Hello Bar is a simple web toolbar that engages users and communicates a call to action.

Friday, December 5, 2008

Jana kreativiti anak anda

Mei 2008, Halaman 84-85.

Tn Hj Syahrul Nizam Junaini
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
Universiti Malaysia Sarawak


Kanak-kanak dilahirkan ke dunia dengan satu naluri yang sangat istimewa. Disepanjang usia mereka (mungkin sehingga dewasa) mereka cenderung untuk meneroka dan bereksperimen. Di dalam hal ini, teknologi permainan komputer sangat penting untuk dimanipulasi sepenuhnya. Ia mampu menjana dan memperkembang kecenderungan seumpama ini dalam kalangan kanak-kanak.

Komputer dan Kreativiti

Menurut Profesor Mitchel Resnick dari Massachusetts Institute of Technology (MIT), teknologi dan permainan mempunyai potensi yang besar di dalam membina kreativiti kanak-kanak. Dengan komputer, mereka didedahkan dengan persekitaran baru yang menyokong proses pembelajaran. Persekitaran sebegini jika dimanfaatkan dengan sempurna akan dapat melahirkan insan yang kreatif.

Beliau berpegang teguh pada prinsip bahawa kaedah terbaik untuk kanak-kanak belajar ialah melalui aktiviti merekabentuk dan menghasilkan sesuatu. Dengan menghasilkan sesuatu yang baru, kanak-kanak akan turut dapat belajar membaca, mengira atau mengenali warna secara tidak langsung.

Andrew Macdonald, seorang lagi pendidik dalam bidang perkembangan awal kanak-kanak turut menyokong pendapat ini. Beliau menambah bahawa komputer bersifat interaktif. Ia tidak menyamai media-media tradisional lain seperti televisyen dan surat khabar. Ini bermakna ia membuka ruang seluas-luasnya untuk kanak-kanak bereksperimen. Di sinilah kreativiti kanak-kanak akan mula terserlah.

Syarikat perisian Broderbund Software antara lain adalah peneraju dalam penghasilan perisian permainan kreatif bagi kanak-kanak berumur 3 hingga 12 tahun. Perisian yang popular adalah seperi ImagiMaker. Ia membolehkan kanak-kanak melukis, mewarna, dan mengasilkan animasi mengikut kreativiti mereka.

Bagaimanapun, anda dinasihatkan agar berhati-hati di dalam memilih permainan komputer yang sesuai. Hal ini kerana menurut kajian oleh Johnson (1985), kreativiti kanak-kanak boleh terjejas sehingga 50% jika kreativiti dan pilihan dihadkan semasa bermain.

Sebenarnya permainan komputer interaktif bagi kanak-kanak biasanya melibatkan beberapa elemen penting. Antara elemen yang dimaksudkan ialah seperti fantasi dan cabaran. Elemen ini sebenarnya sangat penting di dalam perkembangan kognitif kanak-kanak. (BERSAMBUNG...)

Untuk artikel penuh e-mel syahruln77@gmail.com

No comments:

Blog Widget by LinkWithin