The Hello Bar is a simple web toolbar that engages users and communicates a call to action.

Friday, December 5, 2008

4 Panduan asas memilih perisian pembelajaran untuk kanak-kanak

Januari 2007. ms 84-85.

Sebagaimana pen dan pensil, komputer juga memainkan peranan yang sama dalam perkembangan dan pembelajaran dalam kalangan kanak-kanak. Ibu bapa perlulah memastikan bahawa pen atau pensil yang dibelikan untuk anak-anak mereka bersesuai dan boleh digunakan dengan baik. Begitu juga dengan perisian komputer.

Secara umum ciri-ciri perisian yang harus dipilih hendaklah:

  1. Dapat menyokong proses pembelajaran tradisional melalui buku dan pen.
  2. Harus dapat meningkatkan kefahaman kanak-kanak terhadap sukatan dan kurikulum pembelajaran.
  3. Dapatkan perisian pembelajaran yang membantu kanak-kanak menyelesaikan masalah secara bebas tanpa terlalu banyak bergantung kepada ibu-bapa.

Tanpa menepati ciri-ciri di atas, sesuatu perisian yang dikatakan sebagai edutainment (pembelajaran sambil berhibur) bukanlah pakej CD pembelajaran yang sebenarnya.
Oleh itu di dalam memilih perisian pembelajaran, ibu-bapa haruslah berhati-hati. Tidak kesemua perisian sesuai dengan anak mereka. Maka tips-tips berikut akan dapat memudahkan ibu bapa dalam menentukan kesesuaian perisian yang ingin mereka beli untuk anak-anak mereka.

TIP 1: Tentukan kesesuaian umur

TIP 2: Kawalan input mudah

TIP 3: Arahan penggunaan yang jelas

TIP 4: Kebebasan daripada terlalu bergantung kepada ibu-bapa

TIP 5: Tiada unsur ganas

TIP 6: Pilih aras teknikal yang sesuai

Untuk artikel penuh e-mel syahruln77@gmail.com

No comments:

Blog Widget by LinkWithin