The Hello Bar is a simple web toolbar that engages users and communicates a call to action.

Friday, December 5, 2008

Jadikan si kecil saintis muda

Disember 2008, Halaman 84-85.

Tn Hj Syahrul Nizam Junaini
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
Universiti Malaysia Sarawak


Internet dengan sumber maklumat yang tidak terbatas menyajikan pelbagai peluang pendidikan kepada anak anda. Dari belajar membaca dan menulis hinggalah sains dan teknologi, semuanya terhidang di internet.

Mengapa anda perlu mendedahkan pengetahuan sains kepada anak anda dari awal lagi? Secara umum matlamat utama pembelajaran sains adalah untuk mengembangkan minat anak anda terhadap alam sekeliling mereka. Perkara ini juga penting untuk memandu dan mengembangkan daya kreativiti mereka sesuai dengan sifat ingin tahu tentang kejadian di sekeliling.

Menurut kajian ahli psikologi bernama Piaget, kanak-kanak dalam lingkungan umur 2-7 tahun termasuk dalam peringkat perkembangan pra-operasi dari segi perkembangan kognitif dan pemikiran mereka. Pada umur ini mereka sudah patut diberi peluang menjalankan aktiviti sesuai yang membolehkan mereka mendapat pengalaman dalam proses sains.

Walaupun pembelajaran rasmi disediakan di Tadika dan sekolah rendah, tidak salah jika anda mendedahkan anak anda dengan pengetahuan asas sains dari mereka kecil lagi. Artikel kali ini akan mengutarakan tiga laman sesawang (web) yang menyediakan aktiviti menarik bagi si kecil mengenali dunia sains.

Untuk artikel penuh e-mel syahruln77@gmail.com

No comments:

Blog Widget by LinkWithin