The Hello Bar is a simple web toolbar that engages users and communicates a call to action.

Friday, December 5, 2008

Elemen keseronokan dalam perisian pembelajaran

September 2007, Halaman 84-85.


Tn Hj Syahrul Nizam Junaini
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat
Universiti Malaysia Sarawak


Di negara maju seperti United Kingdom, kanak-kanak sudah boleh menguasai asas komputer melalui program celik ICT sejak mereka berumur 5 tahun lagi. Polisi kerajaan mereka juga telah berjaya menghasilkan lebih banyak perisian pembelajaran yang dikhaskan untuk kanak-kanak.

Kandungan multimedia digital seperti ini mampu memikat hati kanak-kanak supaya lebih tertarik untuk belajar. Sebagai contoh, melalui permainan interaktif, tindak balas segera daripada kanak-kanak dapat dilihat dan dikaji. Kandungan perisian seperti ini juga dapat menilai aras tindak balas kanak-kanak berdasarkan pelbagai mod deria (sensory modality).

Kebolehgunaan (usability) perisian

Kebolehgunaan merupakan faktor utama dalam menentukan keberkesanan satu-satu perisian pembelajaran dalam menyampaikan kandungan pembelajaran. Konsep kebolehgunaan adalah berkaitan dengan kualiti satu-satu produk dari segi keberkesanan, keefisyenan dan kepuasaan penggunaannya.

Dalam hal ini kanak-kanak boleh diminta untuk menguji satu-satu perisian pembelajaran. Mereka kemudiannya boleh memberi komen dari segi kadar kesukaran perisian tersebut digunakan.

Jika persepsi kanak-kanak tersebut menyatakan bahawa ianya sukar digunakan, maka ia akan menjejaskan keupayaan mereka menyerap kandungan pembelajaran tersebut. ...

Untuk artikel lengkap emel syahruln77@gmail.com

No comments:

Blog Widget by LinkWithin